top of page

Sponsorer och samarbetspartners

Arbetet med Skandinaviska operans uppsättningar och föreställningar hade inte varit möjligt utan stöd från våra sponsorer och samarbetspartners, till vilka vi ställer oss mycket tacksamma. Åstorps kommun, Region Skåne och Event in Skåne är några av de samarbetspartners som hjälpt till att verkliggöra den Skandinaviska operan.

Sponsorer: Biografi
Electric Guitar

Är du intresserad av att bli en sponsor?

Att satsa på konst och kultur genom att sponsra ett lokalt operahus är inte bara en god gärning utan är också ett ypperligt tillfälle att visa upp sin verksamhet för en ny publik. Skandinaviska operan har ett flertal nivåer för sponsring som matchar er organisations förutsättningar och behov. Precis som vi vill skapa ett lokalt operahus som kan frodas i nordvästra Skåne så vill vi också göra vad vi kan för att ge andra organisationer samma möjlighet. Tveka inte för att kontakta oss ifall ni är intresserade så för vi samtalet vidare.

Sponsorer: Biografi

Stötta oss på annat sätt

Om du vill stötta Skandinaviska operans arbete på andra sätt än att se våra uppsättningar eller bli en sponsor så finns det möjlighet att donera ekonomiska medel på enskild eller regelbunden basis. Du kan stötta oss via PayPal, Bankgiro eller Swish. Vi tackar ödmjukt och tusenfaldigt för allt stöd.

Stötta oss via PayPal

Swish: 076-001 56 38 (Märk med "Gåva Operan")

Bankgiro: 5652-9670

Sponsorer: Biografi
bottom of page