top of page

Konserter 2022

Konserter: Text
Writing Music

Candidus

Candidus är årets produktion för The Scandinavian Opera Society. Operan är komponerad av Martin Lindau och är för tenor, sopran och orkester. Verket är kompositörens femte opera och således resultatet av mycket arbete och sökande. Operan sätts upp i hembygdsparken i Åstorp under sommaren 2022 och kommer framföras i två föreställningar.

Du hittar biljetter till föreställningen av Candidus den 30/7 här.

Du hittar biljetter till föreställningen av Candidus den 6/8 här.


Texten är baserad på poeten Vilhelm Ekelunds diktsvit med samma namn och Karin Boyes dikt ”Munnarna”. Och medan den kanske inte är en linjär handling så har kompositören valt att tolka dikterna som om det vore en man som i slutet av livet tänker tillbaka på allt han upplevt och vad han har förlorat på vägen.


Musiken skiftar mellan ljus och mörker, det gripbara och det eteriska precis som att vissa av våra minnen är mer skarpa än andra.

Harmoniken och melodiken är baserade i ett tonalt spektra men är inte främmande att ta ut svängarna och bli impressionistisk och atonal stundtals.


Verket kan ses som en tonsatt dagbok där vi dyker ner i olika ögonblick i livet och ämnena är sådant som alla kan identifiera sig med, kärlek, depression, beundran inför naturen, hemlängtan, hur man i ilska kan förbanna till och med solen då man inte vill synas för andras ögon, stilla beundran.


Ett återkommande tema är den förlorade kärleken och när operan närmar sig sitt slut och tenoren sjunger ”Livet jag prisat” så går han och lägger sig ner i soffan som finns på scenen och då, beroende på hur publiken tolkar det, så drömmer han antingen om sin kärlek eller så återvänder hon till honom medan han ”sover” och operans höjdpunkt kommer både lyriskt och musikaliskt när Karin Boyes ”Munnarna” avslutar verket.


Musiken speglar föredömligt alla dessa känsloyttringar och målet är att ta med publiken på denna tillbaka blick på ett liv och få dem själva att uppleva det som protagonisten går igenom, att operan ska framkalla publikmedlemmarnas egna minnen och att om du väljer att se operan en andra gång så får du med dig andra intryck.


Operan har ett överhängande tema som pekar mot ensamhet som blivit ett allt större problem i världen då vi blir allt mer digitala och vi känner mer en avatar än den riktiga personen bakom denna online-personlighet vilket leder och kommer att leda till att allt fler kommer att dö i ensamhet vilket är något som tonsättaren vill peka på med operan.

Konserter: Om
bottom of page